Adela Vives

Presentació

Dono la més cordial benvinguda als visitants de la meva pàgina: en ella vull treballar i compartir l’estudi de l’evolució de la planxa al llarg del temps i mostrar la meva col·lecció que no pretén ser molt nombrosa sinó més aviat representativa dels diferents models de planxes existents en les successives èpoques històriques.

Vaig néixer a Barcelona l’any 1947 i la meva formació va ser humanística: llicenciada en Filosofia i Lletres, després vaig estudiar Psicologia Clínica i la meva carrera professional es va desenvolupar en l’àmbit dels serveis socials, en concret en el món de les persones amb discapacitat.

La meva vocació per les planxes va ser tardana però intensa i gaudeixo estudiant l’ evolució tècnica d’aquesta eina en el seu context històric perquè el mon de la planxa es també el món dels teixits, de la moda, el món de la costura, de la revolució industrial, el món de les fàbriques, el món del treball de la dona. Quan és possible també m’agrada tenir centrada la mirada en la ciutat de Barcelona encara que la planxa antiga és un objecte força desconegut entre nosaltres i l’escassa sensibilitat per la conservació del patrimoni que hem tingut fins ara fa difícil trobar peces exclusives del nostre país i conèixer els orígens de la seva fabricació.

El fet de ser conscient de que les noves fibres no requereixen del planxat i que aquest pot quedar molt residual en el vestuari, fa que encara consideri més adequat poder recollir i explicar com s’ho van fer les diferents cultures per mantenir la seva pulcritud en el vestit fins l’aparició de les fibres sintètiques.

Avui inicio la publicació d’aquesta pàgina, que anirà creixent en els propers mesos i que dedico a la meva família i en especial a la meva mare ja que va ser ella qui em va transmetre l’amor per aquest mon.