ALLISADORS QUE NO SÓN PLANXES

ALLISADORS QUE NO SON PLANXES

Fa pocs dies vaig retirar unes fotos d'allisadors de ferro de la meva col·lecció perque en realitat no són planxes.

Així m'ho va fer notar el Sr. Jean-Pierre Lenski , president de l'associació PHER (Patrimoine Histoire et Étude du Repassage )de Sebourg, França, a qui vaig enviar l'adreça de la meva pàgina web per tal que la pogués supervisar i si trobava alguna incorrecció m'avisés per tal de corregir-la.

Molt amablement ell i la seva esposa Florianne m'han enviat fotos de les pàgines d'un "Catalogue - Accessoires de fonderie, outils de mouleurs" on estan fotografiades totes les eines d'aquest ofici, emmotllador, que era la persona que allisava els motlles fets de sorra que després s'utilitzarien per fer la colada en la foneria i es pot comprovar clarament que aquests útils no son veritables planxes.

En la foto 1 es descriu l'utillatge del "mouleur" que bàsicament consta de :

paletes

espàtules

cisells

anells

allisadors *

Ganxos petits.

*Els allisadors, fets en bronze o de vegades de metalls blancs poden tenir multitud de formes, només es descriuen les més usuals però es remarca que poden ser de formes molt diverses.

En la foto 2 es nomenen molt allisadors, tots fets de bronze.

Cal fixar-s'hi en les següents fotos en els números 1 i 21 allisadors en forma de cullera que són els que porten a confusió.

Nº 1 en forma de cullera.

Nº 21 en forma de cullera.

No és una planxa.

Com que he vist que molts col·leccionistes tenen aquestes eines com a planxes en les seves col·leccions he cregut adequat mostrar documentalment que no són veritables planxes.