ALLISADOR DE PEDRA

Allisador de pedra provinent d' Itàlia, de la regió de la vall d' Ossola al nord del Llac Major. Es una peça única ja que va ser treballada a mà. La pedra es esteatita, molt porosa que es podia escalfar després d'haver-la humitejat per evitar la seva ruptura degut a un excessiu escalfament. El mànec de ferro es fixava mitjançant una colada de plom.

Segle XVIII.